Wednesday, December 13, 2006

Zo doen wij dat hier niet!

Opnieuw speelt minister Verdonk het klaar door haar halsstarrigheid een bestuurlijke crisis te veroorzaken. En opnieuw getuigt premier Balkenende van gebrekkig leiderschap. Het is te zot voor woorden dat eerst om een paspoort van één persoon (Ayaan Hirsi Ali) een heel kabinet kan vallen (juni jl.) en vervolgens dat één minister niet wordt opgeofferd in het belang van de bestuurbaarheid van dit land. Balkenende had Verdonk nu echt weg moeten sturen en door moeten gaan met het demissionaire kabinet. De uitzettingen van asielzoekers kunnen best tot de installatie van een nieuw kabinet worden uitgesteld (alleen wat doen we vanaf dat moment; is er dan al een nieuwe wet?). Het is te zot voor woorden dat die éne persoon Verdonk de bestuurbaarheid van dit land continu in gevaar brengt, daaruit geen conclusies trekt maar juist doorgaat op haar eigen, rechtlijnige pad. Dit soort alleenheerschappij hoort niet in Nederland thuis: zo doen we dat niet in Nederland, lijkt mij!

Sunday, December 03, 2006

Tarot

... daar heb ik niet zoveel mee. Maar als de zon voor mij gaat schijnen: OK! Kom maar op!


You are The Sun


Happiness, Content, Joy.


The meanings for the Sun are fairly simple and consistent.


Young, healthy, new, fresh. The brain is working, things that were muddled come clear, everything falls into place, and everything seems to go your way.


The Sun is ruled by the Sun, of course. This is the light that comes after the long dark night, Apollo to the Moon's Diana. A positive card, it promises you your day in the sun. Glory, gain, triumph, pleasure, truth, success. As the moon symbolized inspiration from the unconscious, from dreams, this card symbolizes discoveries made fully consciousness and wide awake. You have an understanding and enjoyment of science and math, beautifully constructed music, carefully reasoned philosophy. It is a card of intellect, clarity of mind, and feelings of youthful energy.


What Tarot Card are You?
Take the Test to Find Out.