Thursday, November 23, 2006

De worp van Marcel

Ex-PvdA coryfee Marcel van Dam schrijft vandaag in zijn column in de Volkskrant dat "de teerling is geworpen". Hij doet daarin verslag van zijn overstap naar de SP. Het citeren van Ceasar is hierbij weer typisch van Dam: hij laat zich opnieuw kennen als een megalomane, antieke zelfbewonderaar. En wie is daarin nou geïnteresseerd? Van Dam zelf, als enige, denk ik.

Wednesday, November 08, 2006

Gezellig !

Straks wordt het weer de tijd voor kerstpakketten, kerstcadeau's en kerstvakanties. Op www.nu.nl las ik onlangs dat Al-Qaeda ook mee doet aan deze gezelligheid in donkere dagen: ze plannen nu alvast "kerstaanslagen"!

Jazzmuziek uit de ether

Het zal u misschien niet zijn opgevallen want de jazzmuziekprogramma's op de publieke radiozenders werden al op onfatsoenlijke tijden uitgezonden; maar: nu is de jazzmuziek helemaal uit de ether verdwenen! Jazz is alleen nog maar via de kabel en internet te beluisteren. Hoe wil je nu een nieuw publiek kweken voor deze muzieksoort, als de toegankelijkheid wordt belemmerd? Hoe kan een overheid aan de ene kant zeggen "meer publieksparticipatie" te willen en aan de andere kant toelaten dat de door heur gesubsidieerde omroepen in de ether geen jazzmuziek meer programmeren?
Verplicht jazzmuziek over de korte golf!

De gemakzuchtige samenleving

Tegenwoordig moet alles voor iedereen "toegankelijk" zijn. Na de democratisering van de zestiger jaren zou het volk moeten zijn "verheven". Nou, volgens mij is het tegendeel gebeurd: het intelligente deel der natie heeft ingeleverd ten faveure van de "verdomming" in de maatschappij.
Je ziet het in het onderwijs: het mag niet te moeilijk zijn, niet te veeleisend, het moet aansluiten bij de belevingswereld. Zelfs op de universiteiten in Amerika begint het onderwijs te leiden onder popularisering: het schrijven van een essay is van het lesprogramma verdwenen.
Zo creeër je een maatschappij vol gemakzuchtige mensen, die niet geleerd hebben om ergens moeite voor te doen. Hun veeleisendheid komt alleen tot uitdrukking in de aanspraak op hun "toegankelijkheidsrecht". "Kappe met dat geseick: ik wil alles en ik wil het nu!" Tokkies agogo!
Je ziet het in de kunsten: alle, ook de wat complexere, kunstvormen moeten een kniebuiging maken naar het zo groot mogelijke publiek, de grootste gemene deler. Het profijtbeginsel regeert: hij die succes heeft wordt beter ondersteund. Hij die daarentegen inhoudelijk meer aandacht vraagt en dus blijkbaar minder mensen daarmee bereikt (ja, wat wil je met zulk onderwijs) moet maar minder ondersteuning krijgen. In beleidstaal van overheden: in de gesubsidieerde kunsten moet meer publieksparticipatie gerealiseerd worden. Eigenlijk is dit een eufemisme voor de terugtredende overheid (zie Lubbers cs. in de 80er jaren), of zoals dat tegenwoordig heet: de eigen verantwoordelijkheid (zie Balkendende cs. nu).
Ergens in investeren zonder vooraf bepaalde rentabiliteitsnorm begint uit Nederland te verdwijnen. Hoezo kenniseconomie? Creatieve economie? Innovatie?
Nee: het iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken, gemakszucht als hoogste deugd en doel in het leven. "Zo doen we dat in Nederland!"

Mode

Nu in de herfst en winter is het niet zo erg, maar in de zomer! Poeh! Die lage-broeken-mode in tijden van vervetting! Kinderen van 15 tot 35 jaar die hun veel te vette lendebiefstukjes boven hun broekriempjes uit laten pulken! Geaccentueerd door te korte truitjes! Als je op een terrasje zit en zo'n werkstudentje je bestelling opneemt zie je naast je een blote navel (is die schoongewassen?) en bubbelende vetrollen. Walgelijk, wat is daar nou mooi aan? Of hoeft dat tegenwoordig niet meer? Is mode zijn esthetische waarde kwijt geraakt?
En die spijkerbroekenfabrikanten maar lachen in hun goed gevulde vuistje!

Goed in balans!

You Are 50% Left Brained, 50% Right Brained

The left side of your brain controls verbal ability, attention to detail, and reasoning.
Left brained people are good at communication and persuading others.
If you're left brained, you are likely good at math and logic.
Your left brain prefers dogs, reading, and quiet.

The right side of your brain is all about creativity and flexibility.
Daring and intuitive, right brained people see the world in their unique way.
If you're right brained, you likely have a talent for creative writing and art.
Your right brain prefers day dreaming, philosophy, and sports.

Saddam's doodstraf en de Opperste Nationale Raad

Nu Saddam zijn vonnis heeft aangehoord en zijn naderend einde ziet, slaat hij opeens verzoenende taal uit! Niks meer dan een zielige kat in het nauw.
En in Nederland valt iedereen weer over elkaar heen als het gaat om de dood als straf. Welnu: naar mijn bescheiden mening moet Saddam de doodstraf krijgen en dan iedere maand te horen krijgen dat het een week later uitgevoerd gaat worden. Dan ziet hij - net zoals zijn slachtoffers - de dood in de ogen, maar dan iedere maand weer opnieuw! Dat is pas een passende straf.
Intussen is de Opperste Nationale Raad in Irak bezig met een "debaathificatie": de invloed van de aanhangers van Saddam (van de Baath-partij) proberen te elimineren. Kunnen wij dat hier in Nederland ook niet doen met het CDA? Een de-cda-thificatie? Of met de VVD? Een DVVD-isering? En als alternatief van mijn part dan een DVD-isering: meer DVD's in Nederland! Joechhee!